In de raadsvergadering van 30 juni 2022 zijn Theo Geldens, Mieke Theus, Rens Pijnenburg en Bram Bots benoemd tot wethouder van de gemeente Valkenswaard.

Wout Verhoeven en Bernadette Hemels werden benoemd tot raadslid voor de H&G-fractie, in plaats van Theo Geldens en Bram Bots. Henk Jonkers is tot raadslid voor de PvdA-fractie benoemd, in plaats van Mieke Theus. Robèr Coolen werd benoemd tot raadslid van de fractie VOTE, in plaats van Rens Pijnenburg.

Verder heeft Gerard Adams de gemeenteraad verlaten. In zijn plaats is Niek van Hout benoemd in de VVD-fractie. Jeroen Weyers vervangt raadslid Peter Vissers, die vanwege ziekte tijdelijk afwezig is, in de PvdA-fractie.

Het nieuwe college heeft vandaag, vrijdag 1 juli, de portefeuilleverdeling vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Burgemeester A. Ederveen:

Openbare Orde en Veiligheid, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, communicatie en marketing, coördinatie handhaving, coördinatie toekomstvisie, evenementenbeleid, bedrijfsvoering, BGTS-De Groote Heide

Wethouder Geldens (1e loco-burgemeester):

Financiën, beheer openbare ruimte, natuur en landschapsontwikkeling, ruimtelijke ordening, transitie landelijk gebied, masterplan centrum, gebiedsontwikkeling N69-zuid, Dommelland-Natuur.

Wethouder Theus (2e loco- burgemeester):

Werk en inkomen, onderwijs, inburgering, economische zaken, kunst en cultuur, vastgoed en grondzaken, wijkwethouder Borkel en Schaft/Gegraaf/Kerkakkers.

Wethouder Pijnenburg (3e loco-burgemeester):

Duurzaamheid, Sport, Jeugd, subsidiebeleid, informatiebeveiliging, Dommelland-boulevard en paardenzone, wijkwethouder Turfberg/Hoge Akkers/Centrum.

Wethouder Bots (4e loco-burgemeester):

Volkshuisvesting, Wmo en zorg, verkeer en mobiliteit, monumenten, wijkgericht werken, project verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, project gezonde duurzame leefomgeving, Dommelland-toerisme en recreatie, wijkwethouder Dommelen/Geenhoven.

Het college wordt ambtelijk ondersteund door gemeentesecretaris/algemeen directeur, Willem Weeterings.