Wethouder Pijnenburg neemt portefeuilles wethouder Geldens tijdelijk waar

Na het vertrek van wethouder Geldens heeft het college van B&W overleg gehad over de herverdeling van de portefeuilles. Gezien het zomerreces is er gekozen voor reguliere waarneming. Dat betekent dat de portefeuilles van wethouder Geldens in de zomermaanden worden waargenomen door wethouder Pijnenburg. Eind augustus kijkt het college opnieuw naar de portefeuilles en de mogelijke herverdeling.