Hoe werkt het?

De cursussen worden in 4 verschillende blokken van 6 lessen aangeboden (m.u.v. 2 cursussen). Iedere dinsdagmiddag vinden deze plaats tussen 15.15 en 18.00 uur.

Alle cursussen kunnen we tegen zéér voordelige tarieven aanbieden!

De Were Di Academy biedt je een fantastische mogelijkheid om te sporten of cultuurcursussen te volgen. Daarom verwachten we van de deelnemers een serieuze inzet.

Wat je verder nog moet weten

 • Uiterlijk woensdag 13 september 2018 moet je inschrijving voor BLOK 1 binnen zijn. De cursussen starten op donderdag 25 september 2018. Alle data en tijden komen op deze website te staan of zijn terug te vinden in de brochure.
 • Na de deadline kun je je inschrijving niet meer wijzigen. Dit betekent dat je dan ook de kosten voor de cursus moet betalen, ook als je niet mee doet.
 • Voor lidmaatschap van de Were Di Academy gelden dezelfde regels als bij een normale sportvereniging.
 • Als het aantal deelnemers voor een sport- of cultuurklas te klein is, gaan de lessen niet door. Je krijgt je inschrijfgeld terug of je mag kiezen voor een andere cursus.

N.B. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een training/les verplaatst moet worden. Je krijgt daarvan op tijd bericht.

Spelregels

Ongevallenverzekering

De deelnemers aan de Were Di Academy vallen onder de verzekering tegen ongevallen van school. Deze is van kracht tijdens de trainingen/lessen. Wij gaan er tevens van uit dat alle leerlingen zijn verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.

Regels lessen/trainingen

 • Alle lessen gaan door op de aangegeven data; Mocht een les/training toch niet door kunnen gaan dan krijgt u daarvan bericht.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij op tijd op de locatie aanwezig zijn.
 • Bij te laat komen zonder geldige reden kan de docent de toegang tot de les weigeren.
 • Als een leerling (om wat voor reden ook) afwezig is, moet dit voor aanvang van de les/training per e-mail doorgegeven worden aan Fred Thomassen van het Were Di.
 • De leerling draagt de bij de sport behorende sportschoenen en sportkleding.
 • In de sportzalen mogen geen schoenen worden gebruikt die ook buiten worden gedragen.
 • De sportvereniging, de school en gemeente kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van persoonlijke bezittingen.
 • Regels m.b.t. mobiele telefoons worden in overleg met de docent/trainer bepaald.
 • Kauwgom in de les/training is verboden.
 • In-  en uitlopen tijdens de les (behalve voor het toilet) is niet toegestaan.
 • Bij klachten of problemen kun je bij Fred Thomassen en/of bij de trainer terecht.
 • Wijziging van het opgegeven telefoonnummer moet onmiddellijk worden doorgeven aan de trainer en Fred Thomassen.
 • Wij verwachten van de leerlingen dat zij de kleedkamers en zalen schoon achterlaten en papiertjes, lege flesjes e.d. in de prullenbak deponeren. De leerlingen zullen, waar nodig, om de beurt de kleedkamer aanvegen en het sportmateriaal mee helpen opruimen.
 • Verder gelden de huisregels van de sportschool/vereniging van je keuze.