Welstandsadvisering verschuift naar ambtelijke organisatie

Vanaf 2 juli 2024 wordt de welstandsadvisering uitgevoerd door de ambtelijke organisatie van gemeente Valkenswaard. Voorheen lag deze taak bij de A2-Adviescommissie Omgevingskwaliteit. 

De verschuiving heeft verschillende voordelen, waaronder een kortere doorlooptijd voor omgevingsvergunningaanvragen, vermindering van regeldruk en een jaarlijkse kostenbesparing. De Nota ruimtelijke kwaliteit blijft als toetsingskader gehandhaafd, waardoor de omgevingskwaliteit gewaarborgd blijft. 

Het toetsen van erfgoed blijft ongewijzigd bij de A2-Adviescommissie. Waar nodig wordt erfgoed betrokken bij de interne toetsing.