De vraag naar hulp bij het huishouden is groot. Zo groot zelfs, dat de wachttijd is opgelopen tot een half jaar. Voornaamste reden: personeelstekort. Een vervelende situatie voor iedere betrokkene, vooral voor de inwoner die om hulp vraagt. Een situatie die niet zomaar gekeerd kan worden. Toch kunnen we er samen voor zorgen dat de hulp bij het huishouden sneller beschikbaar wordt voor inwoners die het echt nodig hebben. Dan gaat het om inwoners die de structurele hulp niet zelf kunnen regelen en niet zelf kunnen betalen.

Opbouw van wachtlijst

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld als men door een ziekte of beperking niet meer alles zelf kan doen. Wie zich nu aanmeldt voor hulp bij het huishouden wacht eerst drie maanden totdat er een gesprek plaatsvindt met de gemeente, als blijkt dat de hulp noodzakelijk is dan volgt nogmaals drie maanden wachten totdat de hulp daadwerkelijk geboden kan worden door een zorgaanbieder. Dat moet anders. Zeker gezien het aantal nieuwe aanvragen dat blijft groeien. 

Bekijk uw mogelijkheden

Hebt u hulp nodig in het huishouden? Misschien kunnen huisgenoten, buren of familieleden iets voor u doen of kunt u particuliere schoonmaakhulp inschakelen. Zo ontvangt u toch de hulp die u nodig heeft. Als dit niet lukt, dan kunt u een aanmelding doen bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit moet echter gezien worden als laatste stap, als andere mogelijkheden verkend zijn en niet mogelijk blijken te zijn. 

Beroep op inwoners

Wethouder Bram Bots: “Wij helpen onze inwoners graag, dat spreekt voor zich. In deze situatie gaat het niet om het niet willen helpen, maar het niet (direct) kunnen helpen. De achterstand is simpelweg te groot geworden door het aantal aanvragen dat blijft groeien. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt ontstaat er een complexe situatie waarin de hulp niet (direct) geboden kan worden. Dat is ernstig en hier gaan we samen met organisaties en partners aan werken. Toch doen we ook een beroep op onze inwoners. Juist nu. Als de huishoudelijke hulp op een andere manier geregeld kan worden dan via de gemeente, dan neemt het aantal nieuwe aanvragen af en dan kunnen we de zorg blijven bieden aan diegenen die ons het hardst nodig hebben.”

Valkenswaard, oog voor iedereen!

In Valkenswaard geloven we in een samenleving waarin iedereen telt en we elkaar kunnen versterken. Dat we in onze buurt een oogje in het zeil houden en aan de bel trekken als iemand ondersteuning nodig heeft. Dat het gewoon is dat we elkaar als buren, vrienden en bekenden helpen en we elkaar om hulp vragen als dat nodig is. Laten we daar allemaal ons steentje aan bijdragen.