De energietoeslag is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. Belangrijk is dat u een laag inkomen heeft om voor deze toeslag in aanmerking te komen.

Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor pensioengerechtigden geldt daarbij nog het volgende:
Een periodieke uitkering ontvangen particuliere oudedagsvoorziening wordt buiten beschouwing gelaten tot een bedrag van:

  • voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder: € 21,50 per kalendermaand;
  • voor de gehuwden tezamen: € 43,00 per kalendermaand. 

Let op: niet iedereen hoeft een aanvraag te doen. De gemeente heeft van een aantal groepen al voldoende gegevens om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor de energietoeslag. 
Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website: https://www.valkenswaard.nl/energietoeslag