Vervolgproces na ontslag wethouder

Donderdagavond 4 juli hebben vertegenwoordigers van de Valkenswaardse fracties samen met de griffie en de burgemeester gesproken over de te nemen vervolgstappen na het ontslag van wethouder Geldens vorige week.

Afgesproken is dat er zo spoedig mogelijk een externe verkenner aan de slag dient te gaan. Opdracht voor deze persoon wordt om met de fractievoorzitters, collegeleden, griffie en gemeentesecretaris in gesprek te gaan. Daarbij dient opgehaald te worden wat betrokkenen wensen qua vervolg, wat men daarover adviseert en waarom.

Eind augustus dient dit te resulteren in een eindproduct, op basis waarvan begin september betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen over wat het concrete vervolg gaat worden.