Op dinsdag 18 juni 2024 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze, bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

19.00 uur – 19.30 uur: 

Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard waarbij is besloten om een last onder dwangsom op te leggen ten aanzien van een perceel aan de Zeelberg te Valkenswaard.  

19.30 uur – 20.00 uur: 

Behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck waarbij is besloten tot invordering van verbeurde dwangsommen.  

Indien u van plan bent als toehoorder de hoorzitting bij te wonen dan adviseren wij u om uiterlijk op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241568). Dit omdat de agenda van de hoorzitting nog tot op de dag van de hoorzitting kan wijzigen.