Op dinsdag 24 januari 2023 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staat de volgende zaak:

  • 19.20 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck, waarbij werd besloten tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de locatie Partrijs ong. te Maarheeze.

Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, dan hoeft u zich hiervoor niet aan te melden. U dient er wel rekening mee te houden dat de agenda tot op de dag van de hoorzitting kan wijzigen. Voor meer informatie of vragen kunt altijd contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040 208 3671).