Van 30 september tot en met 7 oktober is het de Week Tegen Eenzaamheid.

Eenzaamheid is ook in Valkenswaard een onderwerp dat al prominent benoemd is in het Beleidskader Sociaal Domein Valkenswaard 2019-2022. Uit de meest recente cijfers van de GGD blijkt dat een fors percentage van de inwoners zich eenzaam voelt. In 2020 was dat 39% van de 18 tot 65 jarigen en zelfs 50% van de inwoners van 65 jaar en ouder. Van beide leeftijdsgroepen voelt 11% zich zeer (ernstig) eenzaam. Er zijn al veel mooie initiatieven in onze gemeente om eenzaamheid tegen te gaan. Toch willen we meer doen en mensen beter bereiken. Daarom sluit de gemeente zich aan bij ‘Een tegen eenzaamheid’.

Doel actieprogramma

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de (landelijke) overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Dit lukt als we eenzaamheid eerder signaleren en bespreekbaar maken. Het doel van het programma is om lokaal een aanpak te ontwikkelen waarmee het onderwerp de aandacht blijft krijgen die het verdient.

Om eenzaamheid tegen te gaan, moet je elkaar kennen

Wethouder Mieke Theus (Zorg en Welzijn) is blij dat er vanuit het Rijk aandacht is voor het thema eenzaamheid: “In Valkenswaard hebben we mooie initiatieven die zich specifiek richten op het bereiken van mensen die eenzaam zijn. Oog voor Iedereen, Met Je Hart, Buiten Gewoon en de koffie-uurtjes in de buurthuizen en bij de begraafplaats, zijn hier goede voorbeelden van. Maar we willen nog méér doen. Daarbij maken we graag gebruik van goede voorbeelden en kennis die elders al is opgedaan.

Een tegen eenzaamheid stimuleert het oprichten van een ‘lokale coalitie’. Daarin werk je als gemeente samen met heel veel partners om eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Dit vind ik een erg sterke werkwijze. Om eenzaamheid tegen te kunnen gaan, moet je elkaar kennen. Gelukkig hebben we hier in Valkenswaard in onze Preventieaanpak al een start mee gemaakt.”

Aan de slag tegen eenzaamheid

Met de Preventieaanpak Samen Gezond Leven in Valkenswaard, geeft de gemeente samen met vele partners, in de praktijk invulling aan het tegengaan van eenzaamheid. Dat doen we bijvoorbeeld door het stimuleren van contact tussen jong en oud, het aanstellen van ambassadeurs in de wijken en het aanbieden van deskundigheidsbevordering over dit thema. Nu de gemeente Valkenswaard is aangehaakt bij ‘Een tegen eenzaamheid’ kunnen we deze acties nog beter uitvoeren. 

Meer weten over de preventieaanpak? Neem dan contact op met Marijke de Kroes van de GGD Brabant-Zuidoost: m.de.kroes@ggdbzo.nl.