De gemeente, het onderwijs en de kinderopvangorganisaties werken samen om kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond te laten ontwikkelen in Valkenswaard.

Vorig jaar hebben de gemeente, het onderwijs en de kinderopvangorganisaties een nieuwe Lokaal Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) opgesteld voor de periode 2022-2026. De LEJA bevat een gezamenlijke opdracht: het bieden van kansen voor kinderen en jongeren in onze gemeente om zich binnen de eigen mogelijkheden kansrijk, veilig en gezond te ontwikkelen en om hen voor te bereiden op de toekomstige samenleving.   

Ontspannen opgroeien 

Onderwijs, kinderopvang en gemeente dragen -samen met ouders- bij aan de ontwikkeling en aan het ontspannen opgroeien van kinderen en jongeren. Dit doen zij vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, maar juist ook in samenwerking en samenhang. Omdat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar juist door samenwerking vanuit alle perspectieven nog sterker gestimuleerd kan worden.  

Gezamenlijke opdracht 

Om uitvoering te geven aan de gezamenlijke opdracht wordt de focus gelegd op twee thema’s: het bieden van een ononderbroken ontwikkeling en samenwerken rondom het kind. Zo willen we bijvoorbeeld het voor- en vroegschoolse aanbod versterken, investeren in een brede ontwikkelomgeving, en de zorgstructuur en samenwerking rondom de kinderopvang en het onderwijs verbeteren. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, werken we samen met ouders en kinderen en betrekken we partners, zoals bijvoorbeeld consultatiebureaus en jeugdhulporganisaties.  

Schouders eronder zetten 

Wethouder Mieke Theus van Onderwijs is verheugd met de LEJA: ‘’Ik ben blij dat we samen met het onderwijs en de kinderopvangorganisaties onze schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat onze kinderen en jongeren in Valkenswaard kansrijk en ontspannen opgroeien binnen de eigen mogelijkheden. Hiervoor hebben we de afgelopen tijd samen een basis gelegd om de komende jaren mee aan de slag te gaan.’’ 

Zorg voor alle kinderen 

Mira Molenaar van kinderdagverblijf Mira is enthousiast over de betrokkenheid bij de LEJA. Samen met een hecht en professioneel team streeft zij naar een fijne en vertrouwde tijd voor ieder kind. Molenaar: “Bij kinderdagverblijf Mira staat ieder kind centraal en krijgen zij de ondersteuning die zij nodig hebben. Door de krachtige opdracht van de LEJA dragen we zorg voor de toekomst van alle kinderen in Valkenswaard, zodat we deze samen kunnen waarborgen.” 

SKOzoK 

SKOzoK kinderopvang en onderwijs gelooft dan ook in de kracht van de samenwerking met de gemeente Valkenswaard. ‘’We zijn er trots op dat we dankzij de LEJA een uitgebreid aanbod van gezamenlijke activiteiten kunnen bieden. De LEJA is de rode draad in deze activiteiten om zo te werken aan de doorgaande ontwikkel- en leerlijn van het kind. Samen bieden we ontwikkelingskansen op maat”, aldus Dianne van den Hurk (manager kinderopvang), Maaike Nieuwenhuis (regiodirecteur Valkenswaard) en Willemijn Kuijper (regiodirecteur Valkenswaard) namens SKOzoK. 

RBOB De Kempen 

Ron Schoonhein en Solange Hommes: "We hebben een gezamenlijke opdracht om ieder kind in de Gemeente Valkenswaard te begeleiden bij hun ontwikkeling naar burger van de toekomst. RBOB en IK-OOK gaan dan ook graag samen met de partners binnen de gemeente, ouders en kinderen in onze Kindcentra aan de slag met de thema's uit de LEJA". 

Kids World 

Kids World is blij om samen met alle aangesloten partners de kinderen in Valkenswaard in het middelpunt te zetten en er zo voor te zorgen dat ze allen gelijke kansen krijgen. Enkel op deze manier kunnen zij zich onbekommerd ontwikkelen en vanuit de dagopvang doorgroeien als evenwichtige personen. Petra Priem: “Door onze gezamenlijke afspraken en doelen waarborgen we op deze manier samen met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling om hen voor te bereiden op de toekomst. Ieder kind op de eigen manier, in eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden.” 

Foto van het nieuwe Lokaal Educatieve Jeugd Agenda.
Boven van links naar rechts: Edward de Gier, Joyce van Gompel, Petra Priem, Solange Hommes. En onder van links naar rechts: Rens Pijnenburg, Mieke Theus, Maaike Nieuwenhuis, Ilse Obdeijn, Willemijn Kuijper. Foto: Roel van Moorsel