Op woensdag 21 en donderdag 22 september zijn er themabijeenkomsten voor de gemeenteraad. Ze beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Hofnar 15.
U kunt ze ook rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk ze op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Themabijeenkomst over Omgevingswet op 21 september

In de bijeenkomst op woensdag 21 september wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de invoering van de omgevingswet en de rol van de raad. Via de nieuwe werkwijze, vanaf datum invoering, wordt belicht wat er verandert. Tevens komt aan bod wat deze verandering met zich meebrengt voor de raad.  

Themabijeenkomst over Mobiliteitsplan op 22 september

Sinds de vaststelling van het Mobiliteitsplan 2014 is er veel veranderd op het gebied van mobiliteit in en om Valkenswaard met als meest in het oog springende verandering de openstelling van de Westparallel. Vanwege de vele ontwikkelingen wordt het Mobiliteitsplan 2014 geactualiseerd. Op donderdag 22 september wordt een themasessie gehouden met de gemeenteraad waarin de raad wordt meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Mobiliteit.