De eerste inloopbijeenkomst voor het Masterplan gebiedsontwikkeling Valkenswaard op 10 april was een succes. De bijeenkomst, in cultuurcentrum De Hofnar, ging over recreatie, toerisme en natuur in het zuidelijke deel van Valkenswaard.

De gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen. Het Masterplan is bedoeld om banen te creëren en bezoekers aan te trekken. Dit Masterplan komt voort uit de Toekomstvisie 2030 en de visie Natuurlijk Avonturen Landschap. Voordat het Masterplan opgesteld wordt, is de gemeente Valkenswaard in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers.

De avond is druk bezocht. Ongeveer 80 bezoekers zijn bij de inloop geweest. Er waren diverse tafels met daarop een kaart van het plangebied. De gemeente heeft tijdens de bijeenkomst een aantal vragen gesteld aan de bezoekers. Hierop konden zij vrijuit reageren. Daarnaast is gebrainstormd over de mogelijkheden in het gebied voor natuur, recreatie en toerisme. De antwoorden, ideeën en opmerkingen, zijn op de kaarten geschreven. Dit geeft de gemeente een beeld van onderwerpen die belangrijk zijn voor inwoners en ondernemers. Tijdens de vervolgsessie op 12 juni gaan we hier verder op in.

Foto Challenge

De gemeente wil de thema ’s toerisme, natuur en recreatie in het gebied van het Masterplan in beeld willen. Dat beeldmateriaal gebruiken we om zoveel mogelijk mensen erop attent te maken wat het zuidelijk deel van Valkenswaard nu al te bieden heeft. Helpt u ons met het verzamelen van die beelden? Maak dan een foto van één van de volgende drie thema´s in Valkenswaard:

  1. Toerisme
  2. Natuur
  3. Recreatie

Onder de indieners verloten we per thema een leuke prijs. De winnaars worden bekendgemaakt op 12 juni, tijdens de vervolgsessie en per e-mail. Voor meer informatie zie ook de bijlage in dit bericht. Nog enkele opmerkingen:

  • U mag zoveel foto’s insturen als u wilt;
  • De foto’s moeten minimaal 500 Kb groot zijn; er is geen maximale resolutie;
  • U mag de foto’s insturen via WeTransfer of een soortgelijk programma naar mailadres idee@valkenswaard.nl

Wij kijken uit naar uw inzendingen!

Bent u er 12 juni bij?

Zoals vermeld, praten we op 12 juni verder over het Masterplan. Degenen die erbij waren op 10 april krijgen hiervoor tijdig een uitnodiging per mail. Was u er niet bij of heeft u geen gegevens achtergelaten op 10 april? Houd dan deze website in de gaten en meld u aan met de link naar het aanmeldformulier.