Op maandag 11 september starten de werkzaamheden in het Belevingspark De Kleine Meer aan de Bosstraat. De gemeente Valkenswaard, Kinderboerderij De Kleine Meer en het IVN Valkenswaard-Waalre hebben samen een plan opgesteld om het Belevingspark De Kleine Meer aan de Bosstraat op te waarderen. Dit gebied wordt een voor iedereen toegankelijk (inclusief) belevingspark, waar kinderen onbeperkt kunnen samenspelen en niemand wordt buitengesloten. Het plan is dit voorjaar voorgelegd aan belangstellenden tijdens een inloopavond. De reacties op die avond en in de periode erna zijn meegenomen in het ontwerp.  

Uitvoering start op 11 september.

Op 11 september start de gemeente met het verwijderen van de huidige speeltuin en het aanpassen van de omgeving zodat de nieuwe speeltoestellen geplaatst kunnen worden. Aansluitend zullen we de nieuwe speeltoestellen plaatsen. Daarna zal het terrein verder worden afgewerkt en plaatsen we de overige inrichtingselementen. Het streven is om voor de herfstvakantie 2023 het gehele werk te hebben afgerond. 

Ook werk aan regenwaterafvoer naar De Kleine Meer

Vanaf 11 september zal een aannemer ook een nieuwe sloot voor de afvoer van regenwater aanleggen, tussen de huidige sloot bij de Europalaan en het Kleine Meer Park. De bestaande waterdoorvoer in het park wordt verwijderd. In plaats daarvan komt een open sloot die het water beter kan afvoeren, met een brug erover voor voetgangers. Verder wordt de sloot bij de Europalaan schoongemaakt, zodat het water goed kan doorstromen. De gemeente voert deze maatregelen uit om in de toekomst wateroverlast in de wijk te voorkomen bij extreme regenbuien. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de laatste week van oktober klaar zijn.
Tijdens alle werkzaamheden is een deel van het park afgesloten. 

Meer informatie

Actuele informatie over dit project en de tekening van het ontwerp voor de herinrichting, vindt u op valkenswaard.nl/belevingspark-de-kleine-meer 
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar speelplekken@valkenswaard.nl