Spelregels

Ongevallenverzekering

De deelnemers aan de Were Di Academy vallen onder de verzekering tegen ongevallen van school. Deze is van kracht tijdens de trainingen/lessen. Wij gaan er tevens van uit dat alle leerlingen zijn verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.

Regels lessen/trainingen

 • Alle lessen gaan door op de aangegeven data; Mocht een les/training toch niet door kunnen gaan dan krijgt u daarvan bericht.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij op tijd op de locatie aanwezig zijn.
 • Bij te laat komen zonder geldige reden kan de docent de toegang tot de les weigeren.
 • Als een leerling (om wat voor reden ook) afwezig is, moet dit voor aanvang van de les/training per e-mail doorgegeven worden aan Fred Thomassen van het Were Di.
 • De leerling draagt de bij de sport behorende sportschoenen en sportkleding.
 • In de sportzalen mogen geen schoenen worden gebruikt die ook buiten worden gedragen.
 • De sportvereniging, de school en gemeente kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van persoonlijke bezittingen.
 • Regels m.b.t. mobiele telefoons worden in overleg met de docent/trainer bepaald.
 • Kauwgom in de les/training is verboden.
 • In-  en uitlopen tijdens de les (behalve voor het toilet) is niet toegestaan.
 • Bij klachten of problemen kun je bij Fred Thomassen en/of bij de trainer terecht.
 • Wijziging van het opgegeven telefoonnummer moet onmiddellijk worden doorgeven aan de trainer en Fred Thomassen.
 • Wij verwachten van de leerlingen dat zij de kleedkamers en zalen schoon achterlaten en papiertjes, lege flesjes e.d. in de prullenbak deponeren. De leerlingen zullen, waar nodig, om de beurt de kleedkamer aanvegen en het sportmateriaal mee helpen opruimen.
 • Verder gelden de huisregels van de sportschool/vereniging van je keuze.