September - editie 44

In deze editie:

• Herinnering Valkenswaards Sportakkoord
• Aankondiging Nationale Sportweek
• Integriteitsrisico’s bij sportverenigingen
• Nieuwe leden? Kennismaking kan het verschil maken!
• Subsidieaanvraag programma ‘Klein Geluk’
• Training ‘Herkennen en omgaan met mensen met autisme’
• Bestuurswisselingen? Geef ze door!