Mei 2016 - editie 19

In deze editie:

  •  Convenant tussen gemeente en Sportraad Valkenswaard opgezegd
  •  ‘Sport.nl/voorclubs’: nieuw Platform voor Clubbestuurders
  •  Verenigingsadministratie op orde dankzij ‘Ondernemingsdossier’
  •  Samenwerking tussen Sportief Valkenswaard en Sportverenigingen
  •  De Penningmeester: wie is het en wat doet hij of zij?
  •  Sportieve dag voor 1.600 kinderen tijdens Koningsspelen 2016
  •  Sportiviteit & Respect: Social Media