Maart 2014 - editie 3

In deze editie:

  • Beursvloer: kans voor verenigingen
  • Succesvolle bijeenkomst sportsponsoring krijgt vervolg
  • Uitslag Sportgala Valkenswaard
  • Bestuurswisselingen Sportraad
  • Gemeenteraad stemt in met projectplan businesscase binnensport
  • Tarievenbeleid Sport
  • VOG: middel tegen seksuele intimidatie