Januari - editie 54

In deze editie: 

• Vooraankondiging cursusaanbod naar aanleiding van behoeftepeiling 
• Platform Sport- en Beweegaanbod gemeente Valkenswaard 
• Webinar Sociale Veiligheid 
• Podcast “Op de Club” 
• Update financiële regelingen: NOW4.0