Bijeenkomst met betrekking tot de sportvisie, 27-06-2017