Move to Health

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2019.
Move to Health

Het projectteam van Move to Health zal de medewerkers van het Were Di gaan stimuleren om meer te bewegen op en rond de huidige werkplek.

Vanuit Fontys is de vraag ontstaan of Move to Health de medewerkers van het Were Di kan helpen om meer beweging op de werkplek te stimuleren. Het projectteam van Move to Health bestaat uit vier stagiaires van Sportief Valkenswaard. Dit projectteam zal de medewerkers van het Were Di gaan stimuleren om meer te bewegen op en
rond de huidige werkplek. Dit doen ze door de stap naar het bewegen makkelijker te maken door activiteiten te organiseren en aan te bieden. Denk hierbij aan
activiteiten zoals een spierkwartier, een fit-break of een lunchwandeling.

In dit programmaboekje komen de verschillende activiteiten aan bod die wij aanbieden in april en mei. Deze activiteiten sluiten aan bij de invulling van de QuickScan die in de afgelopen weken door jullie is ingevuld. Wij hopen dat je met behulp van onze activiteiten en begeleiding je eigen beweegdoelen zal behalen! Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

Te downloaden: