Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet uw bouwplan voldoen aan regels. Heeft u verbouw plannen en bent u benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn, doe dan een vergunningscheck via het omgevingsloket online en toets uw plan aan het geldende bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, wordt uw bouwplan getoetst aan het geldende bestemmingsplan, de welstandseisen en de technische bouwregels uit het actuele Bouwbesluit.

Bestemmingsplan van de gemeente

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Welstandseisen van de gemeente

Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeenten. Die staan in de welstandsnota. In Valkenswaard heet de welstandsnota ‘Nota ruimtelijke kwaliteit’. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk op zich zelf als in relatie met de omgeving voldoet.
U kunt de Nota ruimtelijke kwaliteit raadplegen via: Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

Bouwbesluit

Het actuele Bouwbesluit is een verzameling technische en andere voorschriften die gelden voor het bouwen van een bouwwerk, de staat van een bestaand bouwwerk en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk.
Het actuele bouwbesluit kunt u raadplegen via de landelijke website www.overheid.nl(externe link).

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Op het Omgevingsloket online(externe link) (OLO) kunt u een vergunningencheck doen en verneemt u vervolgens of uw beoogde bouwplan met of zonder omgevingsvergunning mag worden gebouwd. 

Daarnaast vindt u op de landelijke website Vergunningvrij bouwen en verbouwen | Bouwregelgeving | Rijksoverheid.nl(externe link) meer informatie over vergunningsvrij bouwen.

Let op

Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. Het bouwplan en het gebruik van een bouwwerk dienen altijd te voldoen aan:

  • het bestemmingsplan
  • de bouwtechnische regels uit het actuele Bouwbesluit
  • de Nota ruimtelijke kwaliteit
  • de monumentenwetgeving