De gemeente Valkenswaard past alle kinderspeelplekken aan. De kernen Borkel en Schaft en Valkenswaard zijn afgerond. Dommelen bestrijkt een groot gebied met zo’n 40 speelplekken. Daarom werken we hier met vier deelgebieden en is voor elk deelgebied een werkgroep gevormd. In Dommelen zijn de speelplekken in de deelgebieden bijna afgerond. In de periode maart tot en met mei 2022 worden de laatste speelplekken in de wijk Schepelweijen en de speelplek aan de Hyacinthlaan (in Dommelen zuid) aangepakt.

De gemeenteraad heeft een Speelruimte- en Beheerbeleid vastgesteld. Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd wordt. Zo is het toegankelijk maken van de speelplekken één van de speerpunten. De gemeente wil wijkorganen en (andere) inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid. De aanpassingen aan de speelplekken lopen uiteen van het verwijderen van het hekwerk tot een complete renovatie. Enkele locaties blijven zoals ze zijn. Ook zullen speelplekken moeten verdwijnen.