De ontwerpen voor de speelplekken in de Schepelweijen zijn definitief. De werkzaamheden aan de speelplekken starten vanaf maart 2022.

De gemeente heeft, samen met de werkgroep speelplekken Schepelweijen de speelplekken vormgegeven. De opmerkingen en ideeën uit deze werkgroep zijn online gepresenteerd, vanwege de Coronamaatregelen. Tot 14 december 2021 konden alle belangstellenden er op reageren. De ingediende reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in de uiteindelijke plannen.

Over welke speelplekken gaat het?

Het gaat in dit gebied om de speelplekken in Turfstekerwei, Hoefsmidwei, Kramerwei, Drapenierwei, Houtdraaierwei, Touwslagerwei, Wagenmakerwei en Koeherderwei waar werkzaamheden gepland staan.

Planning

De werkzaamheden starten vanaf maart 2022 en zouden vóór het einde van mei 2022 gereed moeten zijn.

Informatie

De werkzaamheden vinden vooral op de speelplekken zelf plaats. Eventuele overlast zal daarom beperkt blijven. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via een mailbericht naar speelplekken@valkenswaard.nl, of telefonisch, met A. Lavrijssen, via nummer (040) 2083595.