Het is zover! De snelheidsmeterspaarpot staat in de Kardinaal de Jongstraat in Valkenswaard. Op woensdag 29 juni verrichtte demissionair wethouder Kees Marchal één van de laatste officiële handelingen in zijn bestuursperiode: Hij stelde de snelheidsmeter in werking, onder toeziend oog van (bestuurs)leden van wijkcommissie Kerkakkers. Met de snelheidsmeterspaarpot kunnen automobilisten € 1.000 euro verdienen voor Moestuinvereniging De Rijt en Dagbesteding De Biezenrijt van Lunet, beide in de wijk Kerkakkers. Hoe? Heel simpel, door zich aan de snelheid te houden.

Snelheid

Hoe werkt de spaarpot?

Elke automobilist die zich aan de maximumsnelheid van 30 km/u houdt verdient enkele centen die in de digitale spaarpot komen. Na 3 weken hopen we dat het streefbedrag is behaald zodat ze in de wijk Kerkakkers kunnen investeren in de moestuinvereniging en in de activiteiten bij de dagbesteding.

Waarom?

De snelheidsmeterspaarpot is door de provincie Brabant ter beschikking gesteld. Dit is een van de onderdelen van de verkeersveiligheidscampagne “Brabant gaat voor NUL”. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.brabantgaatvoornul.nl.
Tot en met 20 juli zal de snelheidsmeterspaarpot in onze gemeente extra aandacht vragen voor verkeersveiligheid. De actie wordt in de Kardinaal de Jongstraat gehouden, omdat we de afgelopen jaren klachten van bewoners ontvingen die het rijgedrag in die straat als gevaarlijk en onveilig ervaren. Voor henzelf, maar ook voor spelende en overstekende kinderen. Harder rijden scheelt misschien wat in tijd, maar het vergoot ook de kans op een ongeluk met ernstige afloop. De hoogte van de snelheid bepaalt tenslotte de ernst van de afloop.

Op de foto hier boven: v.l.n.r. wethouder Kees Marchal, voorzitter wijkcommissie Kerkakkers, Marty van Herk en betrokken wijkbewoner Jan van de Ven.