De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om een woning gelegen aan De Meule te Valkenswaard, met ingang van 20 oktober 2022 voor de duur van drie maanden te sluiten. Op de desbetreffende locatie zijn verdovende middelen aangetroffen.

Aanleiding besluit

De politie heeft op vrijdag 19 augustus 2022 een onderzoek uitgevoerd in de betreffende woning gelegen aan De Meule te Valkenswaard. Gedurende het onderzoek zijn in de woning hennepkwekerijen aangetroffen.  

Hennep is een middel welke in Lijst II van de Opiumwet is aangewezen als softdrug. Het produceren, bewerken, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen van een middel als bedoeld in Lijst II van de Opiumwet is verboden gesteld in artikel 3 van de Opiumwet. De aangetroffen hoeveelheid softdrugs is aanzienlijk meer dan de vastgestelde hoeveelheid voor eigen gebruik zoals opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet. Deze hoeveelheden zijn eveneens overgenomen in het door mij vastgestelde Damocles beleid. Het is aannemelijk dat de aangetroffen hoeveelheid softdrugs als handelsvoorraad werd gebruikt.  

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van volksgezondheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is opgenomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. In de afgelopen jaren is het beleid een aantal maal aangescherpt, laatstelijk in februari 2021 waarbij dit beleid ook toegepast kan worden wanneer er sprake is van voorbereidingshandelingen.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).