Aanleiding

De gemeente Valkenswaard heeft naar aanleiding van een burgerinitiatief besloten een skatebaan te willen realiseren. De voorkeurslocatie van gemeente en skaters voor deze skatebaan ligt in het smalle deel van het Don Boscopark. Daarover zijn de omwonenden in mei 2021 met een brief geïnformeerd en bevraagd om feedback te geven op deze locatie. Destijds kwamen zowel positieve als negatieve reacties binnen. De gemeente Valkenswaard heeft de respondenten benaderd (telefonisch of per mail). Daarna is de gemeente in april 2022 een aanbesteding gestart om te komen tot een aannemer die de skatebaan ontwerpt en realiseert. In juni 2022 werd SkateOn geselecteerd als de beste partij voor deze opdracht.

Buurtbijeenkomsten

Om opnieuw aandacht te geven aan de realisatie van de skatebaan hebben de gemeente en SkateOn samen een inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 21 september 2022. Zowel skaters als omwonenden bezochten deze bijeenkomst. De skaters hebben hun input gegeven op het ontwerp van de skatebaan, terwijl omwonenden wisselende reacties gaven op de locatie van de skatebaan. Alle reacties/bezwaren zijn genoteerd op formulieren. Onderaan deze webpagina vindt u het overzicht van de opmerkingen en vragen van omwonenden en de reactie daarop van de gemeente.

Tijdens de inloopbijeenkomst werd duidelijk dat omwonenden zowel positief als negatief reageerden. Daarom is in november 2022 een tweede buurtbijeenkomst belegd om de zorgen en aandachtspunten van de buurt nogmaals te bespreken. De presentatie en het verslag van deze buurtbijeenkomst staan ook onderaan deze pagina.

Waarom op deze plek?

In overleg met de initiatiefgroep van skaters en de gemeente is de voorkeurslocatie in het Don Boscopark. De belangrijkste argumenten voor deze locatie worden onderstaand toegelicht:

  • In het Don Boscopark wandelen veel mensen met hun hond of spelen met hun kinderen. Ook rijdt er op deze hoek van het park dagelijks veel verkeer langs en ligt de locatie in het zicht van de weggebruikers. Daardoor zijn er altijd veel mensen in en om het park aanwezig. Door deze zichtbaarheid is de verwachting dat er minder overlast ervaren gaat worden dan op andere meer afgelegen locaties.
  • Het is een centrale plek in Valkenswaard. Voor iedereen in Valkenswaard goed en eenvoudig bereikbaar vanuit alle wijken wat het gebruik stimuleert.
  • De locatie zorgt voor een spreiding van beweegmogelijkheden over het hele dorp en maakt de drempel om te bewegen lager. Zien bewegen, doet bewegen.
  • De plek is direct beschikbaar. Er hoeven geen investeringen te worden gedaan om een andere functie te verplaatsen of anders in te richten.

Worden er bomen gekapt?

Er hoeven geen bomen te worden gekapt voor de aanleg van de skatebaan. Het overige groen op de gekozen locatie is voornamelijk grasveld. Daardoor hoeft er relatief weinig (kwalitatief hoogwaardig) groen te verdwijnen voor het aanleggen van de skatebaan. Bij de aanleg van de skatebaan kunnen nieuwe soorten groen worden toegevoegd, waardoor het groen in het park mooier en meer divers wordt. Denk aan: bloemrijke grasmengsels rondom de skatebaan. Bovendien bestonden skatebanen tot voor kort vooral uit een asfalt ondergrond met stalen skate-elementen erop. Deze techniek is verouderd. Op de website van SkateOn (www.SkateOn.nl(externe link)) krijg je een beeld van hoe skatebanen tegenwoordig uitzien. In deze stijl wordt ook de skatebaan in Valkenswaard gerealiseerd.

Wat vindt het bestuur van de beheerstichting van de begraafplaats?

Het bestuur van de begraafplaats is akkoord met het aanleggen van de skatebaan. Wel worden afspraken gemaakt hoe overlast tijdens begrafenissen tot het minimum kan worden beperkt. Gemiddeld worden er 2 begrafenissen per maand gehouden en deze zijn normaliter op doordeweekse dagen wanneer gebruikers van de skatebaan op school of op werk zijn.

Waarom niet in het sportpark?

De gemeente vindt bewegen belangrijk. Om dit zo veel mogelijk te stimuleren, wil de gemeente beweegplekken graag zo dicht mogelijk bij woonwijken realiseren. Zien bewegen, doet bewegen. In het sportpark is de skatebaan minder zichtbaar. Bovendien is er op dit moment geen geschikte locatie op het sportpark direct beschikbaar zonder hiervoor extra investeringen te moeten doen.

Verdere stappen

Voor de aanleg van de skatebaan is een omgevingsvergunning nodig. De komende periode staat daarom in het teken van deze vergunningsprocedure. Daarbij is de gemeente voortdurend in gesprek met de buurt.