Eind deze week verwijderen we een boom nabij de Mgr. Smetsstraat 1. De boom staat in een planologisch bouwvlak (als onderdeel van project Lage Heide). Voor het rooien van deze boom is al eerder vergunning verleend. Gezien het jaargetijde is het nu het meest geschikte moment om te rooien. Op die manier verstoren we flora en fauna zo min mogelijk. Meer informatie over Lage Heide: valkenswaard.nl/lageheide