De gemeente is gestart met de voorbereiding voor de vernieuwing van de riolering in (delen van) de St. Antoniusstraat, Haagstraat, Kempischebaan en omgeving, in de wijk Geenhoven. (Voor een beeld van het projectgebied, zie kaartje onderaan deze pagina)  Het riool is oud en met de vernieuwing kan ook de wateroverlast in de omgeving Zandstraat-Kempischebaan worden opgelost. Het aanpakken van de riolering biedt ook kansen voor de herinrichting van de woonomgeving. Een aantal straten moet straks open voor het nieuwe riool. Dan kunnen we bij het dichtleggen ook de inrichting meteen vernieuwen. Daarom willen we graag zo vroeg mogelijk weten wat de wensen en ideeën zijn van de bewoners van de straten. Op 1 december 2022 organiseerden we een inloopavond in het Rode Kruisgebouw aan de Gelukken 15A voor bewoners van de betreffende straten en andere belangstellenden. 

Hoe verder na 1 december?

Op 1 december hebben we zoveel mogelijk informatie opgehaald uit de buurt. Met deze informatie, de reacties die via mail of via de brievenbus van de wijkcommissie zijn binnengekomen en onze eigen informatie maken we een globaal schetsontwerp. Dat ontwerp geeft ons een idee van de kosten voor het project. Met die informatie kunnen we naar de gemeenteraad. De raad beslist pas in het najaar 2023 of het benodigde geld beschikbaar komt. We hopen dan in 2024 samen met een aantal bewoners te kunnen starten met het ontwerp en de verdere voorbereiding voor de uitvoering. Het totale project zal meerdere jaren in beslag nemen.

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen volgen.

Met eventuele vragen over het project kunt u bellen met Herman Hendrikse van team Beheer en Uitvoering. Hij is bereikbaar via nummer (040) 2083444.

Kruising Kempischebaan-Zandstraat

Nieuwstraat

St. Antoniusstraat

U kunt de kaart ook als pdf-bestand downloaden