Op donderdag 2 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over paraplubestemming Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 Cure
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Ergon
  • Voorstel over concept-programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost
  • Voorstel over ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  • Voorstel over conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven
  • Voorstel over aanwijzen lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/raadsvergadering.