De gemeente Valkenswaard gaat zich ontwikkelen als groene leisuregemeente. De afgelopen jaren is in diverse stappen invulling gegeven aan deze ambitie. De visie ‘Natuurlijk Avonturen Landschap’ is de grondlegger van deze ambitie. Door de uitwerking van Masterplan Dommelland is invulling gegeven op gebied van natuur en recreatie. De gemeenteraad heeft door het vaststellen van start- en beleidsnotities de doelstellingen voor het uitvoeringsprogramma bepaald. Per deelgebied gaat Valkenswaard aan de slag om ambities waar te maken.

Dommelland is een plaats waar recreanten rust vinden, maar ook recreatieve activiteiten plaatsvinden. Valkenswaard kent prachtige natuur. Maar deze is ook kwetsbaar. Zo hebben we het Dommeldal, de Malpie en Valkenhorst. Deze natuur moeten we blijven beschermen en versterken. Dit doen we samen met partners, ook in een grensoverschrijdende samenwerking. In samenwerkingsverband met Natuurgrenspark De Groote Heide versterken we de natuur en recreatie. Andere samenwerkingsverbanden met partners worden gezocht. Zo kunnen we de kansen en mogelijkheden voor Dommelland realiseren.

Door integrale en duurzame afwegingen te maken van alle belangen in het gehele buitengebied, combineren we de kwaliteiten van onze natuur met de leisureambities. De Valkenswaardse natuur is op zichzelf relatief klein en versnipperd. Hierdoor wordt dagrecreatie in alleen het buitengebied van Valkenswaard minder aantrekkelijk. Door de grensoverschrijdende samenwerking met Natuurgrenspark De Groote Heide verbreden we het gebied. Natuur wordt versterkt, verbindingen worden gemaakt en recreatie mogelijkheden onderzocht.

Leisure in Dommelland is kansrijk als dit een aanvulling is op het gebiedsprofiel. Een attractie of accommodatie trekt belangstelling van recreanten. Dit moet echter wel in balans zijn met de natuur. De gemeente Valkenswaard onderzoekt momenteel wat economische recreatieve meerwaarde voor Dommelland kan zijn.

Uitvoeringsprogramma

Voor de uitvoering van het programma is deze opgedeeld in vijf deelgebieden:

  • De groene entree
  • Natuurpoort de Malpie
  • Borkel en Schaft
  • Leisurezone
  • Boulevarden Paardenzone

In een participatie werkgroep met ondernemers en omwonenden is invulling gegeven aan de ambities per deelgebied. De samenhang tussen de deelgebieden is groot: samen vormen ze Dommelland. Om de ambitieuze doelstelling van Dommelland te realiseren blijft een integrale aanpak noodzakelijk. Het programma bevat een lijst waarbij opgaven nauwkeurig geselecteerd zijn. Hierbij zit verschil in de concreetheid en kansrijkheid van opgaven. Alle ideeën ontstaan vanuit participatie, zijn gefaseerd. Vervolgens zijn daarin prioriteiten aangebracht.

Het uitvoeringsprogramma is verdeeld in twee fasen van vier jaar. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft het programma van fase 1 vastgesteld op 27 januari 2022.

De Groote Heide Samenwerking

Het centrale concept in de ontwikkelplannen van Valkenswaard is De Groote Heide. Met de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, Hamont-Achel en Neerpelt wordt grensoverschrijdend samengewerkt in De Groote Heide om natuurgebieden binnen het gebied van De Groote Heide als de Malpie, de Plateaux, Strabrechtse Heide en het Leenderbos verder te ontwikkelen en de recreatieve waarde van het gebied op verantwoorde wijze te verhogen. De Groote Heide is de achtertuin van Eindhoven en is daarmee van groot belang voor het leef- en vestigingsklimaat in de Brainportregio. De Groote Heide is qua omvang vergelijkbaar met De Veluwe en ecologisch op Brabantse schaal onderscheidend.

Meer informatie over De Groote Heide

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op diverse andere websites.