Gaat er iets gebeuren in je eigen buurt waar je het niet mee eens bent of waar je een beter plan voor hebt? Hoe werkt het dan in de gemeente en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn idee ook echt meegenomen wordt in de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad? Dan is de gratis cursus Politiek Actief echt iets voor jou!

poster met daarop de tekst. wil jij meebeslissen in de gemeente? Doe de gratis cursus politiek actief

In de periode maart-april 2024 wordt de cursus ‘Politiek Actief’ weer georganiseerd voor belangstellenden uit de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. De cursus wordt gehouden in de raadzaal van de eigen gemeente en verzorgd door het instituut ProDemos in Den Haag– Huis voor democratie en rechtsstaat. Voor meer info over ProDemos kun je terecht op hun website(externe link).

Deelnemers

Het is niet de eerste keer dat we deze cursus organiseren, in 2021 hadden we ongeveer 100 deelnemers uit de 3 gemeenten.

Voor wie is deze cursus bijvoorbeeld interessant:

 • Personen die bijv. vanwege hun rol binnen een vereniging, stichting, instelling of dorpsraad met de gemeente te maken hebben / krijgen;
 • Mensen die vanwege plannen in hun directe omgeving meer willen weten hoe het werkt bij een gemeente;
 • Gewoon uit algemene interesse of ontwikkeling;
 • Personen die wat lager op de kieslijst van de lokale partijen staan, maar ook mannen, vrouwen en vooral ook jongeren die meer willen weten over wat het werk van een raadslid inhoudt en overwegen of het wellicht iets voor hen zou kunnen zijn.

Programma

De cursus bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten, met elk een ander thema. Je vergroot je theoretische kennis over wat landelijk en provinciaal zoal besloten wordt als natuurlijk ook de lokale politiek, de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden en maakt kennis met debattechnieken. Daarnaast bezoeken deelnemers een raadsvergadering.

De locatie is de raadzaal in het gemeentehuis van de eigen gemeente.

In Valkenswaard zijn de bijeenkomsten op de dinsdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.  Deze vinden plaats op de volgende data:

 • 5 maart 2024
 • 12 maart 2024
 • 19 maart 2024
 • 26 maart 2024
 • 2 april 2024

Bijeenkomst 1: Introductie en algemene staatsinrichting

 • Politiek en bestuur in Nederland
 • Verkiezingen algemeen
 • Politieke partijen

Bijeenkomst 2: De gemeente De taken van de gemeente

 • Het bestuur van de gemeente
 • Verkiezingen en collegevorming
 • De besluitvormingsprocedure
 • Invloed op beleid en besluitvorming

Bijeenkomst 3: De gemeenteraad Invloed op beleid en besluitvorming (vervolg)

 • De drie rollen van de gemeenteraad

Bijeenkomst 4: Debattraining

Bijeenkomst 5: Gemeentefinanciën en bezoek raadsvergadering

Meer informatie en aanmelden

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wie zich wilt aanmelden, doet dit door een mail te sturen naar de griffier van de eigen gemeenteraad met vermelding van contactgegevens en een korte omschrijving waarom het leuk lijkt om mee te doen met deze cursus. Ook voor meer informatie over deze cursus kun je terecht bij de griffier.

Contactgegevens

Cranendonck:  

Peer-Jan Bemelmans, griffie@cranendonck.nl,  06- 20 68 91 46

Heeze-Leende:

Paul Hertog, gemeenteraad@heeze-leende.nl, 06-57 56 70 58

Valkenswaard:

Bas Thijssen,  griffie@valkenswaard.nl, 06- 15 60 15 56

logo politiek actief