In werking: 28 juli 2022

Onherroepelijk: 

Plangebied

Dit paraplubestemmingsplan heeft als doel om verschillende (bestaande beleids-) aspecten gemeente breed juridisch-planologisch te regelen, zonder alle afzonderlijke bestemmingsplannen binnen de gemeente te hoeven herzien. Het plan heeft betrekking op parkeren, wonen, retail en waterberging in Valkenswaard.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.