U mag er als inwoner van Valkenswaard van uitgaan dat u de kans krijgt om mee te doen aan de samenleving in onze gemeente. Óók als u een beperking heeft.

Iedere gemeente in Nederland heeft de opdracht om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen met een beperking worden uitgesloten. Die opdracht komt voort uit het VN-verdrag over rechten van mensen met een beperking: “Iedereen met een beperking heeft recht om deel te nemen aan de samenleving” Nederland ondertekende dit verdrag in 2016 met de bedoeling om zo weinig mogelijk obstakels op te werpen voor deze mensen. Dit is samengevat in 22 regels, de zogenaamde Agenda 22.

De gemeente heeft een leidende rol in het realiseren van de Agenda 22.

Daarbij gaat het om:

  • Gelijkheid: iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving;
  • Doeltreffende aanpassingen: een aanpassing bereikt het gewenste doel en kost niet onevenredig veel geld of vraag te veel inzet;
  • Toegankelijkheid gericht op fysieke, visuele, auditieve en psychische aspecten;
  • Zelfstandigheid: mensen moeten zoveel mogelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De gemeente heeft niet alleen een rol in beleid en uitvoering, maar ook als vergunningverlener voor horeca en bedrijfsleven en in de communicatie naar de inwoners.