Maandag                                08:15 – 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag        08:15 – 17:00 uur
Vrijdag                                   08:15 – 12:30 uur
 

Let wel

Tijdens bijzondere evenementen, carnaval, kermis en feestdagen kunnen andere openingstijden gelden. Deze gewijzigde openingstijden worden in dat geval apart bekendgemaakt. Berichten hierover vindt u dan op de homepage.

Openingstijden en telefonisch spreekuur samenwerkingsverband werk en inkomen

Een deel van het samenwerkingsverband Werk en Inkomen kent een telefonisch spreekuur. Het doel is om beter in te kunnen gaan op uw vragen of verzoeken. Dat betekent dat uw contactpersoon bereikbaar is op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op een ander tijdstip. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de afdeling via het centrale nummer van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 of via het e-mailadres: werkeninkomen@a2samenwerking.nl.

Iedereen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die een beroep wil doen op een uitkering voor levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, kan een aanvraag indienen via internet op www.werk.nl. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een DigiD-code. Als u geen DigiD-code heeft kunt u deze bij de Belastingdienst aanvragen.

Uitzonderingen zijn: een aanvraag voor bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en/of kinderparticipatie. Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw contactpersoon of indien u geen contactpersoon heeft kunt u telefonisch contact opnemen via het centrale nummer van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 of via het e-mailadres: werkeninkomen@a2samenwerking.nl.

Informatieloket inburgering

Let op: het Informatieloket Inburgering is op dit moment gesloten in verband met het coronavirus.

Het Informatieloket Inburgering dat gevestigd is in het gemeentehuis is geopend op de maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Openingstijden en telefonisch spreekuur team Zorg (Wmo)

Het team Zorg, welzijn en onderwijs, belast met de uitvoering van de Wmo, is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (040) 208 34 44. Kies in het keuzemenu voor 'zorg'. U kunt ook uw vraag mailen naar gemeente@valkenswaard.nl

Openingstijden Centrum voor Muziek en Dans

Coronavirus en lessen: Kijk voor meer info op de site van het Centrum voor Muziek en Dans.

Het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (040) 208 35 91. Op deze tijden is ook de balie geopend. U vindt het CMD op de tweede verdieping van cultuurcentrum De Hofnar aan de Hofnar 14.