Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat 200-202’ (NL.IMRO.0858.BPmolenstraat200-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Op de locatie Molenstraat 200-202 wordt naast het exploiteren van het reeds aanwezige rijtuigenmuseum, een ruimere horecafunctie gerealiseerd, in de vorm van een zaalaccommodatie en een restaurant inclusief buitenterras en acht bovengelegen B&B-vertrekken. Daarnaast zal een nieuwe paardenstal gebouwd worden waar bezoekers (gelijktijdig maximaal vier) paarden kunnen onderbrengen. De bedoeling is dat dit gebouw tevens gaat dienen als bed-&-stalvoorziening, wat inhoudt dat bezoekers die hun paard meebrengen, in een kamer boven de stal kunnen overnachten.

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 24 juni 2021 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Gezien de huidige maatregelen is het alleen mogelijk om, indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, op afspraak het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard. Het plan is daarnaast in te zien via de computers bij de bibliotheek in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen of op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. Deze locaties zijn momenteel onder voorwaarden geopend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienwijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken