De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regels voor wonen, wegen, water, groen, milieu en recreatie. Bijvoorbeeld voor (ver)bouwen en evenementen. De nieuwe wet stelt de gebruiker van de leefomgeving centraal. Participatie wordt belangrijker. Inwoners, ondernemers en organisaties krijgen meer inbreng in ruimtelijke plannen. De regels worden overzichtelijker en officiële procedures worden korter. De Omgevingswet is belangrijk voor de leef-, woon- en werkomgeving van Valkenswaard. Nu en in de toekomst. Bekijk het filmpje (1 min 43 sec) waarin de Omgevingswet wordt uitgelegd.

Let op: in het filmpje wordt 1 januari 2022 als ingangsdatum van de Omgevingswet genoemd. Dit wordt 1 januari 2024.

Waarom de Omgevingswet?

Regels zijn nodig om alle activiteiten in Nederland (en dus ook in Valkenswaard) in goede banen te leiden. Gaandeweg is er een wirwar aan regels gegroeid. Initiatieven komen soms moeilijk van de grond. Aan alle overheden de taak om hun regels en besluiten beter op elkaar af te stemmen. Zodat er meer balans komt tussen het beschermen en benutten van de leefomgeving. Met de nieuwe wet kunnen we straks makkelijker en sneller plannen uitvoeren. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet innovatie en de overgang naar een duurzame samenleving.

Voor wie geldt de Omgevingswet?

Voor iedereen die iets wil gaan veranderen in de leefomgeving. Van inwoners tot ondernemers, van projectontwikkelaars tot evenementen organisaties. Het kan om van alles gaan: bijvoorbeeld (ver-) bouwen van een woning of bedrijfsgebouw, aanleggen van een recreatieterrein of een moestuin met de buurt of een sloot dempen. 

Wanneer gaan de veranderingen in?

Sommige veranderingen moeten klaar zijn als de Omgevingswet ingaat (1 januari 2024). Vergunningen moeten dan eenvoudiger, sneller en volledig digitaal kunnen worden aangevraagd. Hiervoor bouwt het rijk één online Omgevingsloket. Andere veranderingen nemen meer tijd in beslag. Gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincie hebben daarvoor tot 2030 de tijd. In 2023 werkt Valkenswaard zijn Omgevingsvisie en Omgevingsplan verder uit. In dat plan komen spelregels per perceel of gebied binnen de gemeentegrens.

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de rijksoverheid(externe link)

Ook het bouwtoezicht gaat veranderen 

Tegelijk met de Omgevingswet komt er ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze gaat over de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken. De Wkb is belangrijk voor aannemers, architecten, inwoners die willen (ver-)bouwen en iedereen die bij bouw betrokken is. Lees meer over de Wkb(externe link).