logo omgevingswet

Op 1 juli 2023 gaat de Omgevingswet in. Regels voor wonen, wegen, water, milieu en recreatie worden eenvoudiger en overzichtelijker. Bijvoorbeeld voor (ver-)bouwen en evenementen. Het wordt begrijpelijker en logischer. De gemeente gaat besluiten voortaan sneller nemen. En die zijn ook beter. Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen een grotere rol (‘participatie’). De Omgevingswet is belangrijk voor de leef-, woon- en werkomgeving van Valkenswaard. Nu en in de toekomst. Bekijk het filmpje (1 min 43 sec) waarin de Omgevingswet wordt uitgelegd.

Let op: In het filmpje wordt 1 januari 2022 als ingangsdatum van de Omgevingswet genoemd. Dit moet zijn 1 juli 2023.

Waarom de Omgevingswet?

Regels zijn nodig om alle activiteiten in Nederland (en dus ook in Valkenswaard) in goede banen te leiden. Gaandeweg is er een wirwar aan regels gegroeid waardoor initiatieven soms moeilijk van de grond komen. Met de nieuwe wet kunnen we straks makkelijker en sneller plannen uitvoeren. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet innovatie en de overgang naar een duurzame samenleving.

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

Op 1 juli 2023. 

Voor wie geldt de Omgevingswet?

Voor iedereen die iets wil gaan veranderen in de leefomgeving. Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld (ver-) bouwen van woning of bedrijfsgebouw, aanleggen van een moestuin met de buurt of een sloot dempen.