Gaat u ook samen met andere oudere volwassenen uit uw eigen buurt en omgeving aan de slag om eigen interesses te ontplooien, te beoefenen of delen met anderen? Sluit aan bij de bijeenkomsten van Maak Rimpels: een beweging waarbinnen elk mens betekenisvol en inspirerend is, juist in de latere levensfasen.

Het Maak Rimpels programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten, die erop gericht zijn de deelnemers toe te rusten om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Tijdens de bijeenkomsten worden mooie, soms kwetsbare en altijd inspirerende verhalen gedeeld over levensreizen, over betekenis, en de ‘rimpels in het water’ die daardoor zijn ontstaan. 

De bedoeling is, dat deelnemers met elkaar op een positieve manier ouder kunnen worden en de dingen die ze willen doen ook kunnen blijven doen.

Verschillende onderdelen

Het programma wordt in groepsverband aangeboden en bestaat uit vier onderdelen:

  1. Positieve Gezondheid; Bijeenkomsten waar je bewust wordt gemaakt van je brede gezondheid op dit moment;
  2. Digivaardigheid; Bijeenkomsten waarin je kunt leren omgaan met moderne communicatiemiddelen als de smartphone;
  3. Vitaliteit; een bewegingsprogramma onder leiding van de buurtsportcoach, omdat samen bewegen zoveel leuker is
  4. Samenredzaamheid bijeenkomsten; Een sociaal programma om met elkaar een fijne groep en een sociaal netwerk te vormen.

Voor wie en aanmelden

Het programma is bedoeld voor alle 65+’ers die zelfstandig wonen in de gemeente Valkenswaard. Deelname is gratis. Alleen koffie en thee zijn voor eigen rekening. De bijeenkomsten verlopen in een gezellige, veilige en gemoedelijke sfeer, waarin niks moet en alles mag.
Het eerste Maak Rimpels programmaonderdeel heet ‘Positieve Gezondheid’

  • Deze bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagmiddagen 6, 13, 20 en 27 juni van 13.30 tot 14,00 uur, bij buurtvereniging ’t Huukske aan de Klappermanstraat 17 in Valkenswaard.

Neem gerust belangstellende buren of bekenden mee, want samen maken we de krachtigste rimpels. In verband met de voorbereidingen, graag even aanmelden.

Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u contact opnemen met Anne-Marie Klaassen-Siemons via haar mailadres: amjokla@hotmail.com of u kunt zich aanmelden via de website van Maak Rimpels (www.maakrimpels.nl(externe link)) door te klikken op ‘Inschrijven’.

Bent u (nog) niet zo digitaal vaardig? Dan kunt u ook bellen met buurtvereniging ’t Huukske via telefoonnummer 040 – 84 29 407.