Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.

De gemeente handelt de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af.

Klacht digitaal indienen

Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u meestal beroep indienen bij de rechter.

Indienen van een bezwaarschrift

Wat moet ik doen?

Klacht schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

  • U geeft in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht en de naam van degene tegen wie de klacht is gericht.
  • De gemeente beoordeelt uw klacht intern. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  • U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  • Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening aanvragen. U kunt contact opnemen met de ombudscommissie voor de klachten A2/gemeenten via de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Valkenswaard.