Eind 2015 startte Sportief Valkenswaard in samenwerking met CJG Valkenswaard het project Kinderen in Beweging+. Dit naschoolse sport- en beweegprogramma is bedoeld voor kinderen die op zoek zijn naar een geschikte sport, maar in het reguliere verenigingsleven (net) buiten de boot vallen. Dit kan verschillende redenen hebben, denk hierbij aan ADHD, autisme, laag zelfbeeld e.d.

Iedere maandagmiddag, met uitzondering van vakanties, bieden wij van 16.00 tot 17.00 uur een sport- en beweegprogramma aan waarbij verschillende sport- en spelthema’s aan bod komen. De deelnemende kinderen krijgen in kleine groepjes les van 2 docenten. Op deze manier kunnen wij alle kinderen de aandacht geven die zij nodig hebben.

Voor meer informatie over dit aanbod kunt u terecht bij Piet Michielse (Sportconsulent Primair Onderwijs).