Het (voorlopige) inwoneraantal is bekend. Op 1 januari 2024 telde de gemeente Valkenswaard 31.713 inwoners. Dat zijn er 162 meer dan vorig jaar op die datum (31.551).

In 2023 werden 28 kinderen geboren in de gemeente en overleden 323 personen.
Er werden 106 huwelijken gesloten en 39 geregistreerde partnerschappen.

Bent u benieuwd naar meer informatie over inwonertallen per kern, leeftijdsopbouw van de inwoners en dergelijke? Kijk dan op valkenswaard.nl/feiten-en-cijfers voor de cijfers van 2023 en van de afgelopen jaren.