Het (voorlopige) inwoneraantal is bekend. Op 1 januari 2023 telde de gemeente Valkenswaard 31.551 inwoners. Dat zijn er 318 meer dan vorig jaar op die datum (31.233).

In 2022 werden 36 kinderen geboren in de gemeente en overleden 321 personen.
Er werden 98 huwelijken gesloten en 56 geregistreerde partnerschappen.

Bent u benieuwd naar meer informatie over inwonertallen per kern, leeftijdsopbouw van de inwoners en dergelijke? Kijk dan op www.valkenswaard.nl/feiten-en-cijfers voor de cijfers van 2023 en van de afgelopen jaren.

Foto: Jurgen van Hoof