De gemeente start met de voorbereiding voor de vernieuwing van de riolering in (delen van) de St. Antoniusstraat, Haagstraat, Kempischebaan en omgeving, in de wijk Geenhoven. Het aanpakken van de riolering biedt ook kansen voor de herinrichting van de woonomgeving. Een aantal straten moet open voor het nieuwe riool. Dan kunnen we bij het dichtleggen ook de inrichting meteen vernieuwen. Daarom willen we graag nu al weten wat de wensen en ideeën zijn van de bewoners van de straten.

We organiseren een inloopbijeenkomst op donderdag 1 december in het Rode Kruisgebouw aan de Gelukken 15A. De betreffende bewoners zijn per brief uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt vrij binnenlopen vanaf 18.30 tot 20.30 uur.

Verhinderd? Lever toch uw inbreng!

Bent u verhinderd op 1 december, maar wilt u wel graag uw inbreng leveren? Dat kan digitaal via de volgende link https://arcg.is/0XGWSq(externe link). Deze leidt u naar een kaartje van het projectgebied waarin u uw suggesties kunt geven. Dat kan tot en met 4 december 2022.

Reageert u liever niet digitaal? Dan kunt u uw reactie ook op papier inleveren in de  brievenbus van de wijkcommissie Geenhoven bij het 'Rode Kruisgebouw' aan de  Gelukken 15A.  

Vervolg

Op 1 december wil de gemeente zoveel mogelijk informatie ophalen uit de buurt. Hiermee maken we een globaal schetsontwerp. Dat ontwerp geeft ons een idee van de kosten voor het project. Met die informatie kunnen we naar de gemeenteraad. De raad beslist waarschijnlijk in het najaar 2023 of het benodigde geld beschikbaar komt. We hopen dan in 2024 te kunnen starten. Het totale project zal meerdere jaren in beslag nemen.

Vanaf 6 december vindt u op de website van de gemeente een projectpagina waar u de ontwikkelingen kunt volgen. U vindt die pagina via www.valkenswaard.nl/riool onder de knop ‘Rioolvernieuwing St. Antoniusstraat-Haagstraat-Kempischebaan en omgeving.’
Met eventuele vragen over het project kunt u bellen met Herman Hendrikse van team Beheer en Uitvoering. Hij is bereikbaar via nummer (040) 2083444.

Bekijk hieronder het kaartje van het volledige projectgebied in de wijk Geenhoven.