Zorg

Hulp en ondersteuning

Professionals van verschillende organisaties leveren, namens de gemeente, samen hulp en ondersteuning aan mensen die extra hulp nodig hebben in hun dagelijks leven.

Naar de pagina

Jeugdzorg

De gemeente biedt hulp, zorg en ondersteuning aan jongeren en ouders die dit nodig hebben.

Naar de pagina

Veelgestelde vragen Wmo

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Naar de pagina

Mantelzorg

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u vragen of u begeleid en geholpen kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Naar de pagina

Sociale kaart

De website voor Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Valkenswaard

Naar de pagina

Huiselijk geweld

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals slachtoffers van geweld in huiselijke kring of kindermishandeling.

Naar de pagina

Pagina opties