Werk- en verkeersinfo

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp. Er ligt er een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. Grote projecten in uitvoering zijn de herinrichting Europalaan, de N69 en 30-km zones in bebouwde kom. Lees er meer over op onze website Bereikbaar Valkenswaard.

Bezoek onze website Bereikbaar Valkenswaard

Ga verder naar Masterplan Centrum

Verwijderen gevaarlijke bomen in Dommeldal
Eind september/begin oktober start de gemeente met het weghalen van een aantal gevaarlijke bomen in het Dommeldal tussen het Gegraaf en Dommelen. De verwachting is dat het werk minder dan één werkweek in beslag neemt. 

Reparatie natuursteen Markt
Vanaf maandag 28 september gaat de gemeente reparaties uitvoeren aan de natuurstenen in de rijbaan op de Markt/Verlengde Peperstraat aan de voorzijde van de St. Nicolaaskerk. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt naar verwachting twee weken, dus tot en met 9 oktober.

Voortgang werk bij winkelcentrum De Belleman
Op maandag 14 september start de aannemer met het werk bij de hoofdingang van de supermarkt aan het Jorisdal. Medio oktober start de laatste fase in het Jorisdal en wordt het parkeerterrein vóór de sporthal aangepakt. Bij een voorspoedig verloop is alle alles medio november gereed.

Renovatie bij winkelcentrum De Belleman in volle gang
De renovatiewerkzaamheden in het openbaar gebied rond winkelcentrum De Belleman in Dommelen zijn in volle gang. Deze kunnen voor wat overlast zorgen. Door de verschillende toegangspaden blijft het winkelcentrum wel goed bereikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half november.

Mgr. Smetsstraat afgesloten: start bouw fietstunnel
Vanaf woensdag 1 april 2020 tot het voorjaar van 2021 werkt Boskalis in opdracht van de provincie Noord-Brabant  aan de bouw van een fietstunnel in de Mgr. Smetsstraat in Dommelen. De Mgr. Smetsstraat gaat in de toekomst via een fietstunnel onder de Nieuwe N69. Vanaf de start van het werk wordt de weg ter plaatse van de nieuwe tunnel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer en voor (brom)fietsers.