Werk- en verkeersinfo

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp. Er ligt er een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. Grote projecten in uitvoering zijn de herinrichting Europalaan, de N69 en 30-km zones in bebouwde kom. Lees er meer over op onze website Bereikbaar Valkenswaard.

Bezoek onze website Bereikbaar Valkenswaard

Ga verder naar Masterplan Centrum

Behoud bossen en graslanden Malpiebeemden vraagt stabielere grondwaterstand
Om dat voor elkaar te krijgen zijn een aantal maatregelen nodig. Deze staan dit najaar gepland.

Aanpassen speelplekken Dommelen
Vanaf maandag 19 oktober gaat de gemeente van start met het aanpassen van de speelplekken in wijk Agnetendal in Dommelen. Volgens planning zouden de werkzaamheden vóór het einde van dit jaar gereed moeten zijn.

Groot onderhoud Abdijweg
Vanaf maandag 19 oktober voert de gemeente Valkenswaard onderhoudswerkzaamheden uit aan de Abdijweg in Borkel en Schaft. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, dus tot en met 13 november. De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden. 

Groot onderhoud Peedijk
Vanaf maandag 12 oktober voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de Peedijk in Borkel en Schaft. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken, dus tot en met 20 november. De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden. 

Voortgang werk bij winkelcentrum De Belleman
Op maandag 14 september start de aannemer met het werk bij de hoofdingang van de supermarkt aan het Jorisdal. Medio oktober start de laatste fase in het Jorisdal en wordt het parkeerterrein vóór de sporthal aangepakt. Bij een voorspoedig verloop is alle alles medio november gereed.

Mgr. Smetsstraat afgesloten: start bouw fietstunnel
Vanaf woensdag 1 april 2020 tot het voorjaar van 2021 werkt Boskalis in opdracht van de provincie Noord-Brabant  aan de bouw van een fietstunnel in de Mgr. Smetsstraat in Dommelen. De Mgr. Smetsstraat gaat in de toekomst via een fietstunnel onder de Nieuwe N69. Vanaf de start van het werk wordt de weg ter plaatse van de nieuwe tunnel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer en voor (brom)fietsers.