Werk- en verkeersinfo

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp. Er ligt er een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. Grote projecten in uitvoering zijn de herinrichting Europalaan, de N69 en 30-km zones in bebouwde kom. Lees er meer over op onze website Bereikbaar Valkenswaard.

Bezoek onze website Bereikbaar Valkenswaard

Ga verder naar projecten in uitvoering Masterplan Centrum

Kloosterplein van 21 tot en met 28 oktober niet beschikbaar
Van maandag 21 oktober tot en met maandag 28 oktober is het Kloosterplein zeer beperkt toegankelijk voor parkeren. 

Verkeersmaatregelen Vogelverschrikkerfestival
Van 12 tot en met 20 oktober vindt het Vogelverschikkerfestival (VVF) plaats in het Van Bestpark, de Frans van Beststraat en op het marktplein.

Verkeersmaatregelen evenement Op herhaling
Op zondag 20 oktober van 8.00 uur tot 18.00 uur wordt het evenement Op herhaling gehouden.

Onderhoud aan rijbaan en fietspaden Damianusdreef
Vanaf maandag 9 september voeren we (groot) onderhoud uit aan de beide fietspaden en de rijbaan van de Damianusdreef in Dommelen. Dit totale werk duurt tot eind oktober. Er gelden diverse verkeersmaatregelen en omleidingen.

Vier weekendafsluitingen Luikerweg vanwege onderhoud
In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Boskalis in september en oktober 2019 groot onderhoud uit aan het zuidelijk deel van de N69/Luikerweg.

Werkzaamheden waterleiding Dommelen noord
In opdracht van Brabant Water voert aannemer Hurkmans B.V. werkzaamheden uit aan waterleidingen in Dommelen noord. De werkzaamheden nemen in totaal 16 weken in beslag, dus tot het eind van dit jaar.

Rioolreiniging Kerkakkers, Hoge Akkers en Schaapsloop
Als onderdeel van periodiek onderhoud gaat de firma Adriaans in opdracht van de gemeente vanaf 21 oktober tot half december de riolering reinigen in de wijken Kerkakkers, Hoge Akkers en het regenwaterriool op de Schaapsloop.