Werk- en verkeersinfo

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp. Er ligt er een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. Grote projecten in uitvoering zijn de herinrichting Europalaan, de N69 en 30-km zones in bebouwde kom. Lees er meer over op onze website Bereikbaar Valkenswaard.

Bezoek onze website Bereikbaar Valkenswaard

Ga verder naar Masterplan Centrum

Dank voor uw begrip!

In heel Valkenswaard zijn we met verschillende wegwerkzaamheden bezig. Sommige situaties zijn tijdelijk, totdat we de straten of verkeersmaatregelen definitief in orde kunnen maken. We zijn ons ervan bewust dat dat overlast oplevert. Onze excuses voor het ongemak. Uiteindelijk worden de doorstroming en onze bereikbaarheid straks beter. En met het nieuwe centrum is het een stuk groener en gezelliger met de grote terrassen. Een plek om weer te ontmoeten en thuis te komen. De auto is alleen te gast. Fietsers en voetgangers zijn welkom. Vrachtwagenbestuurders moeten wennen aan een nieuwe route. Vanaf 18 oktober 2021 is de nieuwe N69 geopend.


Reconstructie Westerhovenseweg Valkenswaard
De werkzaamheden aan de Westerhovenseweg en een gedeelte van de Brouwerijdreef zijn gestart op 30 augustus en zijn klaar rond medio december.


Afsluiting deel Eindhovenseweg
Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 december is het noordelijk deel van de Eindhovenseweg afgesloten van 08.00 tot 16.00 uur.


Kruising Dommelseweg 15 december afgesloten
De kruising Dommelseweg – Luikerweg ondergaat een spoedreparatie aan het asfalt op woensdag 15 december 2021. De werkzaamheden duren de hele dag. Verkeer wordt omgeleid.


Rioolreiniging in diverse wijken
Als onderdeel van periodiek onderhoud gaat de firma Adriaans in opdracht van de gemeente vanaf deze week tot half januari 2022 de riolering reinigen in grote delen van de wijken Turfberg Noord en Zuid, en in het oostelijk deel van Geenhoven en het Centrum. Hierbij zal kortdurende overlast ontstaan omdat de voertuigen dicht bij de rioolputten moeten staan voor het uitvoeren van de werkzaamheden.


Asfaltonderzoek op de Eindhovenseweg in Waalre
Bericht van gemeente Waalre: op woensdag 1 en donderdag 2 december (met een uitloop naar 3 december) voert de gemeente Waalre op de Eindhovenseweg (in Waalre) asfalt- en bodemonderzoeken uit. 


Waalre Traverse Zuid open op 3 december
De werkzaamheden aan Traverse Zuid zijn vrijdag 3 december klaar. Vorige week en deze week heeft Brouwers groenaannemers bomen, beukenhagen en ander groen aangeplant. Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond.


Last van verkeersdrukte en afsluitingen Waalre-Valkenswaard?
We merken dat, nu we corona grotendeels los kunnen laten, het weer flink drukker wordt op de weg. Zeker nu zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeenten Waalre en Valkenswaard op diverse plekken aan de weg werken. Dat is begrijpelijk en erg vervelend.


Tijdelijke afsluiting Lissevenlaan in Aalst
Vanaf woensdag 21 juli 2021 wordt de Lissevenlaan ter hoogte van de aansluiting met de N69 afgesloten voor alle verkeer behalve fietsers en voetgangers. De afsluiting duurt minimaal tot na het gereed komen van de werkzaamheden in Waalre-dorp medio november.


Start werkzaamheden Waalreseweg
Op maandag 20 september starten de werkzaamheden aan de Waalreseweg. Het gaat om het deel vanaf de Markt tot aan het Prinses Irene Brigadeplein. De werkzaamheden duren tot medio november en zijn onderdeel van het Masterplan Centrum.


Actueel werkzaamheden Markt
Tijdens de werkzaamheden is de Eindhovenseweg afgesloten tussen de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising Dommelsweg/ Luikerweg. De oversteek van de Leenderweg naar de Waalreseweg blijft open. De afsluiting zorgt voor omleidingen voor doorgaand verkeer en lijnbussen.


Fietspad Malpie langer afgesloten
De afgelopen twee weken is er asfaltonderhoud uitgevoerd aan het fietspad over de Malpie. Op een aantal locaties moeten extra reparaties plaatsvinden vanwege de nu aangetroffen slechte ondergrond.
Het fietspad gaat weer open op vrijdag 3 december.