Werk en inkomen

Als het u (tijdelijk) niet lukt om financieel rond te komen kan het zijn dat u een steun in de rug kunt gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent verloren of geen passend werk krijgt gevonden. U kunt bij ons terecht voor een tijdelijke bijstandsuitkering, begeleiding naar werk, hulp bij schulden en financiële ondersteuning.

Wij helpen u vooruit en gaan uit van uw eigen kracht (en talenten).

Hulp bij werk zoeken

Wie kan werken, moet werken. De afdeling Werk en Inkomen kan u op verschillende manieren helpen bij het vinden van werk. 

Ga naar pagina hulp bij werk zoeken

Bijzondere bijstand en andere inkomens voorzieningen

Hebt u bijzondere kosten waar u niet voor heeft kunnen sparen? Leeft u al lange tijd van een laag inkomen? Dan hebt u mogelijk recht op extra financiële ondersteuning via een of meer minimaregelingen.

Ga naar de pagina bijzondere bijstand en andere inkomensvoorzieningen

Hulp bij inburgering

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren.

Ga door naar de pagina over hulp bij inburgering

Bijstand en uitkering

Een aantal zaken rondom uw uitkering kunt u online regelen. U vindt hier informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering, wijzigingen doorgeven, informatie over studeren en vrijwilligerswerk.  

Ga naar de pagina bijstand en uitkering

Hulp bij geldzaken en schulden

De gemeente geeft u persoonlijk advies en begeleiding. Hierbij kan het gaan om een betalingsregeling, schuldbemiddeling of schuldsanering, maar ook om tips en adviezen.

Naar de pagina hulp bij geldzaken en schulden

Arbeidsmakelaar

Bent u ondernemer en zoekt u personeel? De gemeente biedt ondernemers een gratis dienstverlening aan betreffende arbeidsmarkt - advies en werving van extra krachten.

Ga door naar de pagina arbeidsmakelaar

Financiële hulp aan zelfstandigen

U ontvangt een bijstandsuitkering van de afdeling Werk en Inkomen? En u wilt als zelfstandige aan de slag? Bespreek dan uw plannen met uw contactpersoon bij de afdeling Werk en Inkomen. 

Ga naar de pagina financiële hulp aan zelfstandigen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. Als het om een tijdelijke situatie gaat, kan het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling een oplossing zijn.

Naar de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Cliëntenraad Werk en Inkomen

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van inwoners die een minimuminkomen hebben.

Ga door naar de pagina Cliëntenraad Werk en Inkomen