Waterhuishouding bedrijventerrein Schaapsloop

De gemeente Valkenswaard is in januari 2015 gestart met de uitvoering van het Waterhuishoudingsplan Schaapsloop. De firma Heijmans voert het werk voor de gemeente uit.  Het gaat hierbij om het verbeteren van de riolering en de waterafvoer op bedrijventerrein De Schaapsloop 1. De capaciteit van de riolering wordt vergroot en het systeem wordt milieuvriendelijker doordat de afvoer van regenwater niet meer via het riool loopt, maar rechtstreeks naar het oppervlaktewater geleid wordt. In combinatie met de rioolwerkzaamheden, krijgt de inrichting van het openbaar gebied een kwaliteitsimpuls, waardoor de uitstraling van het bedrijventerrein verbetert. Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd en duurt in totaal tot eind juli 2015. Tijdens de voorbereidingen voor het project heeft de gemeente diverse keren overlegd met de bedrijven van Schaapsloop I. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van bedrijven tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk te regelen. 

Als u hieronder doorklikt, vindt u de presentaties van de bijeenkomsten. Ook vindt u, ingetekend op de tekeningen, welke ideeën en input tijdens de bijeenkomsten zijn ingebracht. Tevens kunt u de bepaalde beheersmaatregelen en verkeersmaatregelen bekijken.