Wie bepaalt of ik recht heb op een Wmo-voorziening?

Wie door ziekte, handicap, ouderdom of vanwege andere redenen ondersteuning nodig heeft, kan zich bij de gemeente melden. De Wmo consulent kan in veel situaties bepalen of u ondersteuning nodig hebt en wat voor ondersteuning.